Mgr. Martina Přichystalová

 Psychologické poradenství s využitím technik EFT

Stránky jsou v přestavbě - tvoří se nové

Techniky emoční svobody -  zkráceně EFT nebo-li poklepávání - je nástroj pro skutečné a efektivní řešení potíží emocionálního, mentálního či fyzického charakteru. Tato relativně mladá technika v sobě kombinuje terapeutický přístup s poklepáváním akupunkturních bodů, čímž dochází k zapojení vědomí i podvědomí. Metoda přináší účinné a trvalé uvolnění bloků a negativních emocí, které obvykle nelze měnit vůlí ani pozitivním myšlením. Zaměřuji se na zpracování traumat, negativních vzpomínek, situací a událostí se silným emočním nábojem, snížení celkového napětí a stresovanosti organismu, změnu mentálních přesvědčení, změnu navyklých způsobů chování (reakcí), léčení vnitřních citových zranění, harmonizací vztahu s rodiči, práce s trémou, strachem, úzkostí, pocity nejistoty, depresivními pocity aj. Nenabízím zázraky, ale poctivou vnitřní práci. 

Individuální EFT konzultace

Individuální sezení si můžete rezervovat telefonicky na čísle 737 770 520 či e-mailem martina.prich@gmail.com
Cena za jedno sezení (cca 50 - 60 min.) je 1000,- Kč.

Četnost sezení se odvíjí od potřeb klienta. Lze pracovat na pravidelných schůzkách. 
Přímá technika EFT je vhodná i pro jednorázové ošetření určitých situací - př. tréma před pohovorem, strach z lékařského vyšetření, strach a tréma ze zkoušek, aktuální životní situace a její zvládání.

Pro koho je EFT vhodné?

Technika a terapie EFT je určena každému, kdo hledá cestu k vyřešení či vyléčení svých potíží, s nimiž si sám neví rady. Nestačí jen vědět, že mám problém, nestačí o tom jen povykládat, je třeba s tím "něco" udělat. To "něco" se děje na terapii a má to většinou formu aktivní spoluúčasti klienta a terapeuta. Provádí se pomocí verbalizace prožitku, otázek vedoucích k uvědomování vnitřních stavů, a pak dle aktuální situace se využívá poťukávání předem daných akupunkturních bodů na těle, které souvisí s energetickými drahami - meridiány. Díky tomu se do léčení zapojí jak vědomá, tak podvědomá (tělesná) složka člověka. Vaše potíže a problémy se tak mohou uvolnit. 

V rámci terapie využívám poznatků z mnoha dalších odvětví psychologické péče - efektivní vedení rozhovoru, práce s tělesným prožíváním, práce s verbalizací prožitku a jeho zakomponování do životního příběhu. Při řešení emočních bloků pracuji klasickou technikou EFT a technikami NLP (neurolingvistického programování).  Je mi potěšením, když se klientům uleví, když se jejich potíže vyřeší a oni mohou žít svůj život spokojeně a tak, jak chtějí.

Mgr. Martina Přichystalová, Brno
psycholog, praktik EFT