Techniky emoční svobody

Techniky emoční svobody –  zkráceně EFT nebo-li poklepávání – je nástroj pro skutečné a efektivní řešení potíží emocionálního, mentálního či fyzického charakteru. Tato relativně mladá technika v sobě kombinuje terapeutický přístup s poklepáváním akupunkturních bodů, čímž dochází k zapojení vědomí i podvědomí. Metoda přináší účinné a trvalé uvolnění bloků a negativních emocí, které obvykle nelze měnit vůlí ani pozitivním myšlením. Zaměřuji se na zpracování traumat, negativních vzpomínek, situací a událostí se silným emočním nábojem, snížení celkového napětí a stresovanosti organismu, změnu mentálních přesvědčení, změnu navyklých způsobů chování (reakcí), léčení vnitřních citových zranění, harmonizací vztahu s rodiči, práce s trémou, strachem, úzkostí, pocity nejistoty, depresivními pocity aj. Nenabízím zázraky, ale poctivou vnitřní práci.

Individuální EFT konzultace

Individuální sezení si můžete rezervovat telefonicky na čísle 737 770 520 či e-mailem (info@mojeeft.cz).
Cena za jedno sezení (cca 60 – 80 min.) je 800,- Kč.

Pro psychologickou pomoc, podporu a změnu vnitřních nastavení klienti dochází 1 x měsíčně a v mezidobí mohou pracovat doma.
EFT je také vhodné pro jednorázové ošetření určitých situací – př. tréma před pohovorem, strach z lékařského vyšetření, strach a tréma ze zkoušek, aktuální životní situace a její zvládání.

Základní kurz EFT

Základní kurz, na kterém se naučíte pracovat s technikou poklepávání na sobě či svých blízkých. Kurz je vyvážený po teoretické i praktické stránce. Naučíte se jak EFT používat, jak řešit své emoční stavy, nervozitu, stres, úzkost či depresivní pocity. Zaručuji vám, že si odnesete to, co budete schopni využít v každodenním životě!

Jestliže chcete dostávat upozornění na termín konání kurzů a seminářů, zapište se k odběru newsletteru.

Pokud váháte, zda se kurzu zúčastnit, přečtěte si hodnocení účastníků.

O stránkách mojeEFT.cz

Na mých stránkách naleznete základní informace o technikách EFT (techniky emoční svobody), informace o pořádaných kurzech a seminářích. Dozvíte se něco něco o mně a mém přístupu k člověku. Můžete také poslat dotaz na on-line poradnu.

Technika a terapie EFT je určena každému, kdo hledá cestu k vyřešení či vyléčení svých potíží, s nimiž si sám neví rady. Nestačí jen vědět, že mám problém, nestačí o tom jen povykládat, je třeba s tím „něco“ udělat. To „něco“ se děje na terapii a má to většinou formu aktivní spoluúčasti klienta a terapeuta. Provádí se poťukávání předem daných akupunkturních bodů na těle, které souvisí s energetickými drahami – meridiány. Díky tomu se do léčení zapojí jak vědomá, tak podvědomá složka člověka. Vaše potíže a problémy se tak mohou uvolnit. Při osobním sezení se naladím společně s vámi na vaše potíže a pak vás pomocí poklepů provedu cestou k jejich vyřešení a vyléčení.

V rámci terapie pracuji klasickou technikou EFT, s technikou Faster EFT (revoluční technika na rychlejší řešení potíží), s technikami NLP (neurolingvistického programování), hypnoterapie a nově technika TLT (Time Line Therapy – terapie časové osy.) Při hojení starých zranění využívám mocných nástrojů kvantového léčení jako je Matrix Reimprinting (vtištění nové reality) a Matrix Re-bitrh (znovuzrození – práce se záznamem z porodu). Při práci také využívám čištění minulosti pomocí staré havajské techniky Ho´oponopono. Spojení EFT a ho´oponopono přináší hlubší úroveň léčení, která vychází z úcty a odevzdání Bohu. Je mi potěšením, když se klientům uleví, když se jejich potíže vyřeší a oni mohou žít svůj život spokojeně a tak, jak chtějí.

Na kurzech Vás naučím pracovat s technikou EFT, abyste si mohli sami pomáhat. Naučíte se, jak se dívat na své potíže, aby byly řešitelné. Můžete se stát svým vlastním „terapeutem“ a naučit se svůj život zvládat tak, abyste jej mohli smysluplně prožít.
K léčení duše a těla, kterého jsem na terapiích svědkem, dochází vlastní aktivitou klienta, který poklepává své akupunkturní body při našem setkání a jehož energetické paměťové záznamy se postupně mění. Já provázím klienta určitým procesem, kdy pracuje se svým tělem a myslí a sám je pak tím, kdo své uzdravení „umožnil“. Při sezení využívám jak mnoha psychologických přístupů, v nichž jsem byla „vyškolena“, tak svých vlastních zkušeností. Pomáhám tam, kde je v lidských možnostech danou záležitost změnit zpracováním emočních či mentálních programů.

Mgr. Martina Přichystalová, Brno
psycholog, praktik EFT, Matrix Reimprinting, TLT